RODO i polityka plików cookie

Klauzula wypełniająca obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z artykułem 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NELPORT SP.J. z siedzibą w Ełku przy ulicy Dojazdowej 2,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, zrealizowania i rozliczenia umowy zawartej umowy, a także realizacji uprawnień przysługujących w związku z zapisami powszechnie obowiązującego prawa oraz z zapisami umowy na podstawie art 6 ust. 1 lit.: B ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO),

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: biuro księgowe, kancelaria notarialna, Urząd Skarbowy, ZUS, dostawcy mediów,

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. zrealizowania oraz rozliczenia umowy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Prawa te nie są jednak bezwzględne, a ich ograniczenia wynikają z przepisów RODO oraz innych obowiązujących aktów prawa,

6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018. 1000 z dnia 24.05.2018 r. ze zm.),

7. Padanie danych osobowych jest fakultatywne, jednak brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości zwarcia i realizacji umowy,

8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

9. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowania.

Co to są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu www.optimumpark.pl. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • sesyjne (session cookies) – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe (persistent cookies) – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Rodzaje plików cookies

W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu.

Możliwość usunięcia plików cookies

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies. Jednakże użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by móc odrzucać prośby o przechowanie cookies w ogóle lub wybranych cookies. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim zdecydujesz się zmienić domyślne ustawienia pamiętaj jednak, że wiele plików cookies pomaga w podniesieniu wygody korzystania ze strony. Wyłączenie obsługi plików cookies może mieć wpływ na to jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce.