Eko Nelport

Sprzyjamy rozwojowi czystego przemysłu

Terminal intermodalny w Ełku jest pierwszym tego typu obiektem w regionie Warmii i Mazur. Ulokowany w najczystszym regionie Polski: ”Zielone Płuca Polski”. NELPORT, dzięki przełożeniu części transportu z drogi na tory, znacznie przyczynia się do poprawy stanu środowiska, co z kolei ma wpływ na ograniczenie kosztów środowiskowych oraz społecznych. Transport kolejowy emituje znacznie mniej dwutlenku węgla oraz hałasu a dodatkowo korzystnie wpływa na stan infrastruktury drogowej, która jest znacznie odciążona.